Xinjiang - Uyghur autonomous region

Xinjiang — Uyghur Autonomous Region is located in the north-west of China. The administrative center is Urumqi.